Památník svobody v Heřmanči
Zdeněk Mayer
Dobrou náladu tužila studenská dechovka Pošťačka. Slavnost zahájil dne 28.10.2002 ve 14.10 hod. starosta obce pan Zdeněk Mayer.

Dobrý den milí spoluobčané, vážení hosté.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na dnešním slavnostním odhalení památníku svobody. Chtěl bych říci jen tolik. Když obecní zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování památníku, stali jsme se jako obec určitým způsobem jeho garanty. Myslím si však, že tíhu veškerých problémů, které s budováním a přípravami byly spojeny, nesli na bedrech pan Kurc a pan Lojka. Proto bych jim chtěl při této slavnostní příležitosti poděkovat...


shromáždění