Památník svobody v Heřmanči
Karel Lojka
Nejstarším účastníkem slavnostního odhalení památníku svobody byl pan Karel Lojka, poslední žijící člen Heřmanečské organizace Obrana národa
Drazí přátelé.

Já jen pár slovy bych Vám chtěl přiblížit minulost Heřmanče - vesničky na Vysočině, vesničky chudé, ale přitom bohaté svou minulostí, která si i v současnosti počíná úspěšně. Jsem příslušníkem Obrany národa, organizace, která byla v Heřmanči založena v roce 1939 místními učiteli tak, abychom v případě potřeby nastoupili do zbraně na obranu vlasti. Byl jsem na podzim 1942 jako člen Obrany národa zatčen gestapem a s dalšími Heřmanečskými muži jsme byli odvezeni do věznice v Jihlavě. Při vyšetřování jsme byli konfrontováni a odsouzeni k různým trestům. Já konkrétně "jen" k 6 měsícům.

Chtěl bych připomenout, že z naší vesnice už při jarní mobilizaci v roce 1938 odjelo na hranice chránit republiku celé družstvo, asi 15 starších vojáků. I těm jsem pomáhal, dělal jsem jim spojku tady s domovem. Měl jsem starého indiána, motorku, a tak jsem těm chlapům mohl dovézt co potřebovali. Někdy jsem ale byl rád, že jsem vůbec dojel...

Potřebujeme jednotu, a ne se rozbíjet a vymýšlet všelijaké kličky jeden proti druhému. Chtěl bych Vám všem popřát zdraví a hlavně spokojený život.