Památník svobody v Heřmanči
Zdeněk Žemlička
Přednosta okresního úřadu v Jindřichově Hradci pan Zdeněk Žemlička na slavnostním shromáždění vystoupil jako představitel českého státu

Vážený pane starosto, Vážený pane senátore, Vážení přátelé.

Dnešní den se hluboce zapíše do historie této krásné obce i do historie celého regionu. Byli jsme svědky odhalení památníku svobody, který nám připomíná, že za svobodu se muselo vždy bojovat.

Hluboce se skláníme před hrdiny, kteří se v době minulé zasloužili o založení tohoto státu v roce 1918.

Hluboce se skláníme před hrdiny druhého odboje, kteří neváhali odejít na fronty II. světové války, jejichž rodiny za to byly perzekuovány. Je jen ironií krutého osudu, že minulý k omunistický režim tyto hrdiny uvrhl do nemilosti. Místo toho, abychom je tak říkajíc na rukou nosili, často končili v komunistických kriminálech...