Památník svobody v Heřmanči
Milan Štěch
Pan Milan Štěch, který je senátorem za místní volební obvod, na slavnosti vystoupil jako zástupce Parlamentu České republiky

...Předně bych chtěl poděkovat posledním žijícím hrdinům a zároveň vzpomenout i těch, kteří se tohoto slavnostního aktu nedožili. Nebáli se nasadit své životy za nás za všechny i za budoucí generace. V dobách, které byly pro náš národ jedny z nejtěžších, byli na té správné straně. Upřímně děkujeme a velice si toho ceníme.

Dnes zde několikrát zaznělo slovo svoboda. Moje generace a možná generace ještě mladší si ani řádně neuvědomujeme význam tohoto slova. Doba, kterou jsme zažili nebyla jednoduchá. Nebyla však podle mého názoru tak těžká, jakou zažili naši předchůdci. Proto je potřebné se do historie stále ohlížet a hledat v ní poučení.

V době, kdy se nám může zdát, že všechno je v pořádku, že není potřebné o svobodu bojovat, že je možné zanedbávat věci veřejné, tak to je možná ten čas, kdy se rodí počátky nesvobody, totality a změny k horšímu. Je na nás a na generacích, které dnes vyrůstají, abychom nepodcenili odkaz minulosti a zkušenosti našich předků. Abychom svojí aktivitou a tím, že nebudeme rezignovat na svá občanská práva, svobodu hájili. Myslím si, že poznání minulosti a skutečné, čestné vyrovnání se s ní, i když to třeba pro jednotlivce může být dost těžké a možná nepříjemné, je základ pro to, abychom v budoucnosti dokázali svobodu udržet, se svobodou rozumně nakládat a svobodu předat i budoucím generacím...