Památník svobody v Heřmanči
Osobní pozvánka určená všem místním obyvatelům a přátelům Heřmanče

Zastupitelstvo obce Heřmaneč a Sbor dobrovolných hasičů Heřmaneč

si Vás dovolují pozvat na slavnostní odhalení Památníku svobody v Heřmanči v den státního svátku 28.10. 2002 ve 14 00 hodin.

Deska na památníku připomene události v Heřmanči v době 2. světové války. Bude umístěna na kamenném kvádru pod javory u č.p. 31, kde za války krátce přebývali českoslovenští parašutisté.

Text také vzpomene na organizaci Obrana národa v Heřmanči. V době heidrichiády, jejíž šedesáté výročí si letos připomínáme, byla také na jejích členech vykonána msta okupační moci na českém národu. Z Heřmanče byli v té době odsouzeni do nacistických kriminálů: Emil Šeda z č.24., Karel Smetana č.2, Miroslav Lojka č.40, Vilém Švec č.6, Karel Lojka č.26, František Pokorný č.35, Konrád Brtník č.22 a dalších šest učitelů heřmanečské měšťanské školy. František Straka z č.8 byl pro nedostatek důkazů osvobozen. Oblastní velitel Obrany národa, heřmanečský řídící učitel Josef Kamaryt byl arestován již od vánoc 1939. Členství v organizaci Obrana národa bylo chápáno jako připravenost postavit se v p řípadě potřeby za vlast. Ač k aktivnímu vystoupení nedošlo, vážíme si jejich statečnosti. Vždyť za ní jmenovaní byli 6-9 měsíců v kriminálech.

Památník by měl být dílem hovořícím také k současnosti. Tím se liší od memoriálních pomníků, které jsou součástí vesnic již od 1. světové války. Jak plyne z názvu památníku, není záměrem, aby byl poután pouze k událostem 2. světové války. Úcta k staleté selské tradici je vyjádřena vestavěním památníku do bývalé rajčuly. Na kamenném obelisku budou vytesány tři ideály platné v každé době.

Na prvním místě PRO PRAVDU. Pro ni se před šesti sty lety obětoval mistr Jan Hus, který je dodnes vzorem statečnosti.

PRO SVOBODU. Je známou skutečností, že v době 1. republiky byl náš stát jedním z nejsvobodnějších v Evropě. Formálně i myšlenkami navazuje odhalení památníku i na tradici 1. republiky, kdy den vzniku demokratického státu byl každoročně 28.10. oslavován.

PRO LIDSKOST. Již od počátku společenského soužití znamenala lidskost základní morální pravidlo, které umožnilo přetrvání důstojného života do dnešních dnů.

V Heřmanči vznikne nenásilný estetický objekt, který bude přispívat k osobitosti obce. Na vytvoření originálního památníku se podíleli Ing.arch.Miroslav Dvořák (dispoziční řešení) akademický malíř Pavel Novák (výtvarné řešení a částečná realizace) a mistr kamenický Josef Kopal ze Studené.

Po několika krátkých proslovech před odhaleným památníkem přijměte také pozvání k besedě. Mezi pamětníky 2.světové války nebude chybět ani bývalý výsadkář Jan Velík, který 22. února 1945 seskočil u Dobše se svými dnes již nežijícími druhy. Beseda bude v závislosti na počasí pod širým nebem nebo v hasičské zbrojnici.


Ladislav Kurc, Zdeněk Mayer, Karel Kalenský ml.