Památník svobody v Heřmanči

STATUT CENY SVOBODY

Preambule

Ve společnosti je rozšířena většinová představa podle níž je svoboda ohrožena tehdy, když je anektován stát cizí mocností nebo spravován nesvobodnými vazaly. Protože takové zjevné ohrožení v ČR neexistuje, jsou v současnosti vyznamenání, mající ve statutu ocenění činů za svobodu, udělovány za skutky vykonané před desítkami let.

Přitom i v současnosti, stejně jako v celé historii lidstva, je nespočet příkladů, jak se proti sobecké snaze jedněch ubrat svobodu druhým staví osobnosti hájící nejen vlastní svobodu, ale i společnou. Ve svobodné společnosti je stále vzácnější užívání osobní svobody ku prospěchu veřejnému. Upozornění na pozitivní příklady je cílem Ceny svobody.

Ustanovení I.

Cena svobody je občanské vyznamenání, jehož udělením vyjadřuje Společenství svobodomyslných občanů uznání a dík za naplňování ideálu svobody. Je oceněním, které vyzdvihuje konkrétní příklady svobodného počínání, kdy na základě osobního rozhodnutí laureáta vznikne dílo nebo skutek ve prospěch veřejný.

Ustanovení II.

Cena svobody se uděluje jedenkrát ročně s oficiálním označením "Cena svobody za rok ....". Laureátem ceny může být jedna osoba nebo více osob podílejících se na příkladném činu jako tým. Laureátem se nemůže stát právnická osoba. Laureát je vybrán z navržených kandidátů na základě jednokolového hlasování členů Společenství. Kandidát, který obdrží nejvíce hlasů se stává laureátem.