Památník svobody v Heřmanči

V Heřmanči se udělovala Cena svobody

Dva roky po odhalení Památníku svobody v Heřmanči byla 28.října 2004 poprvé předána Cena svobody. Neformální občanské společenství, které cenu udělilo, si položilo za cíl vybrat takové osobnosti, které budou přispívat k prestiži tohoto nového ocenění.

Cenu svobody za rok 2004 získali manželé Irena a Karel Plucarovi z Valtínova. Ve slavnostní den u Památníku v Heřmanči jim bylo poděkováno za pozoruhodné dílo, kterým zvýrazňují přirozené přírodní prvky severní části České Kanady - obnovu a tvorbu půvabných rybníků. Veliké balvany, utopené v bahně nebo zahrnuté v zemi se znovu objevují na březích, zpevnělé hráze oživly výsadbou tradičních dřevin..

S každou užitečnou vodohospodářskou stavbou vznikají malebná zákoutí pro potěchu oka i duše. Citlivá kultivace krajiny, tvořená pro radost všem, je inspirujícím příkladem možného nakládání se svobodou. Občanské sdružení oceňuje i vytrvalost při řešení nelehkých překážek, vzácnou svornost manželů Plucarových při mnohaleté společné práci i přátelské vztahy s řadou spolupracovníků na zdařilém díle.